Curatele

Curatele wordt aangevraagd voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor welk bewindvoering en/of mentorschap niet voldoende is gebleken. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, dat houdt in dat de betrokkene eerst toestemming moet vragen aan de curator voor elke handeling en beslissing.

Taken

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene. De positie van de curator is gelijk aan die van de ouders of voogd. Een curator neemt onder anderen beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en geld van de betrokkene.

De taken van een curator zijn dezelfde als bij de combinatie van bewindvoering en mentorschap. Zie taakomschrijving:

Voor meer informatie over aanvragen: