Mentorschap

Mentorschap wordt uitgesproken wanneer een meerderjarige vanwege geestelijke of lichamelijke toestand (tijdelijk) niet meer in staat is beslissingen te nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Taken

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen. Tot overige taken van de mentor behoren:

  • Voor persoonlijke belangen van de betrokkene opkomen en advies geven
  • De betrokkene adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen
  • De betrokkene vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband opbouwen voor het uitvoeren van de taken.

Aanvragen

Voor meer informatie over aanvragen: